Rozvrh sál od septembra 2018. Rozvrh na júl a august obrázok dole pod rozvrhmi.

Zľava z prenájmu sál 50% v čase od 6:00 do 14:00 hod a v čase od 21:00 do 24:00 hod.

Cena prenájmu, prvá hodina 13 € a každá ďalšia hodina 10 € bez DPH. 

Rozvrh sály č. 1

PoAug. 13
17:30 - 20:45 | sála č.1

Joga p. Wagner www.asana.sk

Platí od 17.9.18

    
UtAug. 14
09:00 - 10:00 | sála č.1

Cvičenie seniori p. Rétiová

Platí od 2.10.18

10:15 - 11:15 | sála č.1

Cvičenie seniori Slovnaft

Platí od 25.9.18

15:30 - 18:30 | sála č.1

Tan.skupina Bailadora

http://bailadora.sk

Platí od 4.9.18

18:30 - 20:00 | sála č.1

Joga p. Wagner www.asana.sk

Platí od 18.9.18

 
StrAug. 15
10:00 - 12:00 | sála č.1

Cvičenie tehotné p. Dideková

Platí od 19.9.18

15:00 - 18:00 | sála č.1

p.Dideková

Platí 5 a 12.9.18

17:00 - 18:00 | sála č.1

Cvičenie tehotné p. Dideková

Platí od 19.9.18

18:00 - 19:00 | sála č.1

Tanečná skupina Bailadora

http://bailadora.sk

Platí od 5.9.18

19:30 - 21:30 | sála č.1

 Viktor Schiller

Kurz Wim Hofovej Metódy

http://TheAscent.sk

Platí od 26.9.18

StvAug. 16
09:00 - 10:00 | sála č.1

Cvičenie seniori p. Rétiová

Platí od 2.10.18

16:30 - 18:00 | sála č.1

Joga p. Bellušová www.ad-joga.sk

Platí od 20.9.18

18:00 - 19:00 | sála č.1

Cvičenie p. Schubert

Platí od 10.9.18

19:00 - 20:30 | sála č.1

p.Kmety

 
PiAug. 17
15:00 - 18:30 | sála č.1

Bailadora

Platí od 7.9.18.

15:00 - 18:30 | sála č.1

Tanečná skupina Bailadora

http://bailadora.sk

Platí od 7.9.18

   
SoAug. 18
     
NeAug. 19
     

Rozvrh sály č. 2

PoAug. 13
11:00 - 12:30 | sála č.2

Tahiti dance začiatočníčky

Platí od 10.9.18

 

16:30 - 17:30 | sála č.2

Tan.skupina Bailadora

http://bailadora.sk

Platí od 3.9.18

17:40 - 18:40 | sála č.2

Cvičenie p. Schubert

Platí od 10.9.18

19:00 - 20:30 | sála č.2

Balet p. Stanislavová

Platí od 10.9.18

 
UtAug. 14
09:00 - 14:00 | sála č.2

Babyfit - cvičenie pre rodičov s deťmi

http://babyfit.sk

Platí od 2.10.18

16:00 - 18:00 | sála č.2

p.Portella

Platí od 18.9.2018

18:00 - 19:00 | sála č.2

Klasický indický tanec Odissi s Denise Charbó

 http://denisecharbo.com

Platí od 4.9.18

19:00 - 20:00 | sála č.2

Tribal Fusion Bellydance s Denise Charbó

http://denisecharbo.com

Platí od 4.9.2018

20:00 - 21:30 | sála č.2

p.Mínová

StrAug. 15
09:00 - 14:00 | sála č.2

Babyfit - cvičenie pre rodičov s deťmi

http://babyfit.sk

Platí od 2.10.18

15:30 - 16:30 | sála č.2

  Folklór deti p.Meszárošová

https://husicky.webnode.sk/

17:00 - 18:00 | sála č.2

Tan.skupina Bailadora

http://bailadora.sk

Platí od 5.9.18

18:30 - 19:30 | sála č.2

Flamenco - nácvik skupiny a žiakov

Renata Gitana   

http://el-moro.webnode.sk

Platí od 5.9.18

20:30 - 23:30 | sála č.2

p.Lisý

StvAug. 16
07:00 - 18:00 | sála č.2

Rezervované

Platí od 6.9.18 do 12.10.18

16:00 - 18:00 | sála č.2

p.Portella

Platí od 18.10.2018

18:15 - 19:15 | sála č.2

Flamenco - nácvik skupiny a žiakov

Renata Gitana   

http://el-moro.webnode.sk

Platí od 18.10.18

19:20 - 20:50 | sála č.2

Tahiti dance, pokročilé

Platí od 13.9.18

 

 
PiAug. 17
07:00 - 18:00 | sála č.2

Rezervované

Platí od 6.9.18 do 12.10.18

    
SoAug. 18
     
NeAug. 19
     

Cvičebné sály o veľkosti 130 m2 s klimatizáciou a zrkadlami.

V sále č. 1 je domáce kino, kde možno prehraváť hudbu s CD, DVD a veža, kde možno prehrávať hudbu s CD, USB a možno pripojiť aj notebook, mobil.

V sále č. 2 je veža, kde možno prehrávať hudbu s CD, USB a možno pripojiť aj notebook, mobil.

 

 

 

 

Cvičebné sály o veľkosti 130 m2 s klimatizáciou a zrkadlami.

V sále č. 1 je domáce kino, kde možno prehraváť hudbu s CD, DVD a veža, kde možno prehrávať hudbu s CD, USB a možno pripojiť aj notebook, mobil.

V sále č. 2 je veža, kde možno prehrávať hudbu s CD, USB a možno pripojiť aj notebook, mobil.