Rozvrh sál od septembra 2018.

Zľava z prenájmu sál 50% v čase od 6:00 do 14:00 hod a v čase od 21:00 do 24:00 hod.

Cena prenájmu hodina 14€ bez DPH. 

Rozvrh sály č. 1

PoJan. 14
10:00 - 11:00 | sála č.1

p.Kočtuchová

http://www.fitprogres.sk

17:30 - 20:45 | sála č.1

Joga p. Wagner www.asana.sk

    
UtJan. 15
09:00 - 10:00 | sála č.1

Cvičenie seniori p. Rétiová

10:15 - 11:15 | sála č.1

Cvičenie seniori Slovnaft

15:30 - 18:30 | sála č.1

Tan.skupina Bailadora

http://bailadora.sk

18:30 - 20:00 | sála č.1

Joga p. Wagner www.asana.sk

20:00 - 22:00 | sála č.1

Cotterill's BALINTAWAK

 

 
StrJan. 16
10:00 - 12:00 | sála č.1

Cvičenie tehotné p. Dideková

17:00 - 18:00 | sála č.1

Cvičenie tehotné p. Dideková

19:30 - 21:30 | sála č.1

 Viktor Schiller

Kurz Wim Hofovej Metódy

http://TheAscent.sk

   
StvJan. 17
09:00 - 10:00 | sála č.1

Cvičenie seniori p. Rétiová

10:00 - 11:00 | sála č.1

p.Kočtuchová

http://www.fitprogres.sk

16:30 - 18:00 | sála č.1

Joga p. Bellušová www.ad-joga.sk

18:00 - 19:00 | sála č.1

Cvičenie p. Schubert

19:00 - 20:30 | sála č.1

p.Kmety

20:45 - 22:45 | sála č.1

obsadené B

PiJan. 18
10:00 - 11:00 | sála č.1

p.Kočtuchová

http://www.fitprogres.sk

15:30 - 18:00 | sála č.1

Tanečná skupina Bailadora

http://bailadora.sk

    
SoJan. 19
      
NeJan. 20
      

Rozvrh sály č. 2

PoJan. 14
17:40 - 18:40 | sála č.2

Cvičenie p. Schubert

19:00 - 20:30 | sála č.2

Balet p. Stanislavová

20:45 - 22:45 | sála č.2

obsadené B

  
UtJan. 15
09:00 - 14:00 | sála č.2

Babyfit - cvičenie pre rodičov s deťmi

http://babyfit.sk

16:30 - 18:00 | sála č.2

p.Portella

 

18:00 - 19:00 | sála č.2

Klasický indický tanec Odissi s Denise Charbó

 http://denisecharbo.com

 

19:00 - 20:00 | sála č.2

Tribal Fusion Bellydance s Denise Charbó

http://denisecharbo.com

 

20:00 - 21:30 | sála č.2

p.Mínová

StrJan. 16
09:00 - 14:00 | sála č.2

Babyfit - cvičenie pre rodičov s deťmi

http://babyfit.sk

17:30 - 18:30 | sála č.2

Denise Charbó

18:30 - 19:30 | sála č.2

Flamenco - nácvik skupiny a žiakov

Renata Gitana   

http://el-moro.webnode.sk

20:30 - 23:30 | sála č.2

p.Lisý

 
StvJan. 17
16:30 - 18:00 | sála č.2

p.Portella

 

18:15 - 19:15 | sála č.2

Flamenco - nácvik skupiny a žiakov

Renata Gitana   

http://el-moro.webnode.sk

19:20 - 20:50 | sála č.2

Tahiti dance, pokročilé

 

 

  
PiJan. 18
     
SoJan. 19
     
NeJan. 20
     

Cvičebné sály o veľkosti 130 m2 s klimatizáciou a zrkadlami.

V sále č. 1 je domáce kino, kde možno prehraváť hudbu s CD, DVD a veža, kde možno prehrávať hudbu s CD, USB a možno pripojiť aj notebook, mobil.

V sále č. 2 je veža, kde možno prehrávať hudbu s CD, USB a možno pripojiť aj notebook, mobil.

 

 

 

 

Cvičebné sály o veľkosti 130 m2 s klimatizáciou a zrkadlami.

V sále č. 1 je domáce kino, kde možno prehraváť hudbu s CD, DVD a veža, kde možno prehrávať hudbu s CD, USB a možno pripojiť aj notebook, mobil.

V sále č. 2 je veža, kde možno prehrávať hudbu s CD, USB a možno pripojiť aj notebook, mobil.