Rozvrh sál od septembra 2018.

Zľava z prenájmu sál 50% v čase od 6:00 do 14:00 hod a v čase od 21:00 do 24:00 hod.

Cena prenájmu hodina 14€ bez DPH. 

Rozvrh sály č. 1

PoDec. 10
06:00 - 07:00 | sála č.1

p.Bartaloš

platí na október 2018

10:00 - 11:00 | sála č.1

p.Kočtuchová

http://www.fitprogres.sk

platí od 5.11.18

17:30 - 20:45 | sála č.1

Joga p. Wagner www.asana.sk

   
UtDec. 11
09:00 - 10:00 | sála č.1

Cvičenie seniori p. Rétiová

10:15 - 11:15 | sála č.1

Cvičenie seniori Slovnaft

Platí od 23.10.18

15:30 - 18:30 | sála č.1

Tan.skupina Bailadora

http://bailadora.sk

18:30 - 20:00 | sála č.1

Joga p. Wagner www.asana.sk

20:00 - 21:30 | sála č.1

p.Bartaloš

platí od 25.9. do 30.10.18

 
StrDec. 12
06:00 - 07:00 | sála č.1

p.Bartaloš

platí na október 2018

10:00 - 12:00 | sála č.1

Cvičenie tehotné p. Dideková

17:00 - 18:00 | sála č.1

Cvičenie tehotné p. Dideková

19:30 - 21:30 | sála č.1

 Viktor Schiller

Kurz Wim Hofovej Metódy

http://TheAscent.sk

  
StvDec. 13
09:00 - 10:00 | sála č.1

Cvičenie seniori p. Rétiová

10:00 - 11:00 | sála č.1

p.Kočtuchová

http://www.fitprogres.sk

platí od 5.11.18

16:30 - 18:00 | sála č.1

Joga p. Bellušová www.ad-joga.sk

18:00 - 19:00 | sála č.1

Cvičenie p. Schubert

19:00 - 20:30 | sála č.1

p.Kmety

20:45 - 22:45 | sála č.1

obsadené B

PiDec. 14
06:00 - 07:00 | sála č.1

p.Bartaloš

platí na október 2018

10:00 - 11:00 | sála č.1

p.Kočtuchová

http://www.fitprogres.sk

platí od 5.11.18

15:30 - 18:00 | sála č.1

Tanečná skupina Bailadora

http://bailadora.sk

   
SoDec. 15
      
NeDec. 16
      

Rozvrh sály č. 2

PoDec. 10
11:00 - 12:30 | sála č.2

Tahiti dance začiatočníčky

 

 

17:40 - 18:40 | sála č.2

Cvičenie p. Schubert

Platí od 10.9.18

19:00 - 20:30 | sála č.2

Balet p. Stanislavová

20:45 - 22:45 | sála č.2

obsadené B

 
UtDec. 11
09:00 - 14:00 | sála č.2

Babyfit - cvičenie pre rodičov s deťmi

http://babyfit.sk

16:30 - 18:00 | sála č.2

p.Portella

 

18:00 - 19:00 | sála č.2

Klasický indický tanec Odissi s Denise Charbó

 http://denisecharbo.com

 

19:00 - 20:00 | sála č.2

Tribal Fusion Bellydance s Denise Charbó

http://denisecharbo.com

 

20:00 - 21:30 | sála č.2

p.Mínová

StrDec. 12
09:00 - 14:00 | sála č.2

Babyfit - cvičenie pre rodičov s deťmi

http://babyfit.sk

17:30 - 18:30 | sála č.2

Denise Charbó

Platí od 9.1.2019

18:30 - 19:30 | sála č.2

Flamenco - nácvik skupiny a žiakov

Renata Gitana   

http://el-moro.webnode.sk

20:30 - 23:30 | sála č.2

p.Lisý

 
StvDec. 13
16:30 - 18:00 | sála č.2

p.Portella

 

18:15 - 19:15 | sála č.2

Flamenco - nácvik skupiny a žiakov

Renata Gitana   

http://el-moro.webnode.sk

19:20 - 20:50 | sála č.2

Tahiti dance, pokročilé

 

 

  
PiDec. 14
     
SoDec. 15
     
NeDec. 16
     

Cvičebné sály o veľkosti 130 m2 s klimatizáciou a zrkadlami.

V sále č. 1 je domáce kino, kde možno prehraváť hudbu s CD, DVD a veža, kde možno prehrávať hudbu s CD, USB a možno pripojiť aj notebook, mobil.

V sále č. 2 je veža, kde možno prehrávať hudbu s CD, USB a možno pripojiť aj notebook, mobil.

 

 

 

 

Cvičebné sály o veľkosti 130 m2 s klimatizáciou a zrkadlami.

V sále č. 1 je domáce kino, kde možno prehraváť hudbu s CD, DVD a veža, kde možno prehrávať hudbu s CD, USB a možno pripojiť aj notebook, mobil.

V sále č. 2 je veža, kde možno prehrávať hudbu s CD, USB a možno pripojiť aj notebook, mobil.