Jarný tábor v Apollo klube

Termín:                    25.2.-1.3.19

Čas:                           7.30  do 17.00 hod.

Cena:                        102 €/ 146 €● (slovnaftár, dcérska spoloč./ext. účastník ●)

Kde:                           Apollo klub, Súkennícka 4, Bratislava, I. poschodie

Potrebné priniesť: kópiu preukazu poistenca, prezuvky, fľašu na vodu, korčule – viď program

 

Cena zahŕňa: vstup, cestovné, spotrebný materiál, desiatu, obed, olovrant, pitný režim. 

Vhodné pre deti od 6 do 14 rokov. Tábor sa realizuje pri minimálnom počte detí: 8

Info a prihlásenie na: maria.vinczeova@slovnaft.sk

Termín nahlásenia: do 18.2.19

 

Program:

Pondelok

07:30 – 08:30

Príchod detí do Apolo klubu

08:30 – 09:00

Tvorivé aktivity - výroba lapačov snov

09:00– 09:30

Desiata

09:30 – 10:00

Presun do Chameleón centra

10:00 - 12:00

Brick by Brick - kreatívne vzdelávanie s kockami LEGO – stavanie modelov

12:00 – 12:30

Presun detí späť do Apollo klubu

12:30 – 14:00

Obed a oddych

14:30 – 15:30

Pohybové aktivity vonku

15:30 – 16:00

Olovrant

16:00 – 17:00

Tvorivé aktivity a Príchod rodičov na Súkennícku 4. Budova Apollo klub

 

Utorok

07:30 – 08:30

Príchod detí na Súkennícku 4. Budova Apollo klub

08:30 – 09:30

Presun do ZOO, priebežne desiata

09:30 – 12:00

Program v ZOO – komentované kŕmenie

12:00 – 13:30

Obed a oddych

13:30 – 14:30

Program v ZOO – komentované kŕmenie alebo jazdenie na poníkoch (podľa počasia)

14:30 – 15:30

Presun detí späť do Apollo klubu

15:30 – 16:00

Olovrant

16:00 – 17:00

Tvorivé aktivity a Príchod rodičov na Súkennícku 4. Budova Apollo klub

 

Streda

    07:30 – 08:30

Príchod detí na Súkennícku 4. do Apollo klub - je potrebné si priniesť korčule na ľad

08:30 – 09:00

Tímové hry

09:00 - 09:30

Desiata

09:30 - 10:00

Presun k zimnému štadiónu v OC Avion

10:00 - 11:30

Spoločné korčuľovanie na Zimnom štadióne v OC Avione

11:30 - 12:00

Presun späť do Apollo klubu

    12:00 – 13:30

Obed  a oddych

13:30 – 15:30

Tvorivé aktivity - Výroba stromčekov šťastia

15:30 - 16:00

Olovrant

16:00 – 17:00

Príchod detí na Súkennícku 4. Budova Apollo klub

     

 

Štvrtok

07:30 – 08:30

Príchod detí na Súkennícku 4. Budova Apollo klub, zoznámenie sa

08:30 – 09:00

Zoznámenie sa, vysvetlenie pravidiel, rozdelenie do tímov – vytvorenie skupinovej identity

09:00 – 09:30

Desiata

09:30 – 11:00

Vedecké pokusy - výroba slizu

11:00 – 12:00

Pohybové aktivity vonku

12:00 – 13:30

Obed a oddych

13:30 – 14:30

Vedecké pokusy

14:30 – 15:30

Silové hry vonku– preťahovanie lanom, čo najrýchlejší prechod cez “dráhu života”

15:30 – 16:00

Olovrant

16:00 – 17:00

Tvorivé aktivity a Príchod rodičov na Súkennícku 4. Budova Apollo klub

 

Piatok

 

07:30 – 08:30

Príchod detí na Súkennícku 4. Budova Apollo klub

08:30 – 09:30

Výroba náramkov, ozdôb, darčekov pre nových kamarátov

09:00 – 09:30

Desiata

09:30 – 10:30

Súťažné disciplíny a hry

10:30 - 11:30

Výzdoba priestoru a výroba masiek

12:00 – 13:30

Obed a oddych

13:30 – 15:30

Maškarný bál

15:30 – 16:00

Olovrant

16:00 – 16:30

Záver, zhodnotenie, rozlúčka

16:30 – 17:00

Príchod rodičov na Súkennícku 4. Budova Apollo klub