Reštaurácia

Vedúci reštaurácie : František Dej Tel. číslo : 0903 40 03 88

Číslo do reštaurácie: 0903 530 393

www.restauraciabridge.sk